Rehabilitering og nybygg i betong, tre og stål er blant firmaets spesialiteter.

Velkommen

Multi-Bygg AS er et byggentreprenørselskap, lokalisert på Solsida Næringsområde like utenfor Kolvereid sentrum. Firmaet ble startet den 16. februar 2004 med 14 ansatte.

Multi-Bygg AS har siden 2014 vært en del av BoltM3 Group som har 400 ansatte og forventet omsetning på 1 mrd. kroner i 2016. BoltM3 Group har mål om å bli et av de ledende entreprenørselskapene i Nord-Norge. Konsernets virksomhet er tuftet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kompetente medarbeidere samt høy fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet.

Rehabilitering og nybygg i betong, tre og stål er blant Multi-Bygg’s spesialiteter. Også tyngre betongkonstruksjoner som kaier og støttemurer samt skoler, barnehager, forretningsbygg og landbrukseiendommer tilhører firmaets kjernevirksomhet.

Velkommen

Multi-Bygg AS er et byggentreprenørselskap, lokalisert på Solsida Næringsområde like utenfor Kolvereid sentrum. Firmaet ble startet den 16. februar 2004 med 14 ansatte.

Multi-Bygg AS har siden 2014 vært en del av BoltM3 Group som har 400 ansatte og forventet omsetning på 1 mrd. kroner i 2016. BoltM3 Group har mål om å bli et av de ledende entreprenørselskapene i Nord-Norge. Konsernets virksomhet er tuftet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kompetente medarbeidere samt høy fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet.

Rehabilitering og nybygg i betong, tre og stål er blant Multi-Bygg’s spesialiteter. Også tyngre betongkonstruksjoner som kaier og støttemurer samt skoler, barnehager, forretningsbygg og landbrukseiendommer tilhører firmaets kjernevirksomhet.

Våre prosjekter

Her finner du våre prosjekter i tekst og bilder.