Rehabilitering og nybygg i betong, tre og stål er blant firmaets spesialiteter.

Velkommen

Multi-Bygg AS er et byggentreprenørselskap, lokalisert på Solsida Næringsområde like utenfor Kolvereid sentrum. Firmaet ble startet den 16. februar 2004 med 14 ansatte. Høsten 2014 er vi totalt 31 ansatte. Inntil utgangen av mai var 70 prosent av aksjene i Multi-Bygg AS eid av lokale aksjonærer.

Med virkning fra 1. juni har Bolt Construction AS overtatt aksjemajoriteten i Multi-Eiendom AS – som igjen eier Multi-Bygg AS og Rørvik Bygg AS. Bolt kontrollerer 60% av aksjene, mens 33% eies av de ansatte og de resterende 7% av Frank Walaunet.

Rehabilitering og nybygg i betong, tre og stål er blant firmaets spesialiteter. Også tyngre betongkonstruksjoner som kaier og støttemurer samt skoler, barnehager, forretningsbygg og landbrukseiendommer tilhører firmaets kjernevirksomhet.

Velkommen

Multi-Bygg AS er et byggentreprenørselskap, lokalisert på Solsida Næringsområde like utenfor Kolvereid sentrum. Firmaet ble startet den 16. februar 2004 med 14 ansatte. Høsten 2014 er vi totalt 31 ansatte. Inntil utgangen av mai var 70 prosent av aksjene i Multi-Bygg AS eid av lokale aksjonærer.

Med virkning fra 1. juni har Bolt Construction AS overtatt aksjemajoriteten i Multi-Eiendom AS – som igjen eier Multi-Bygg AS og Rørvik Bygg AS. Bolt kontrollerer 60% av aksjene, mens 33% eies av de ansatte og de resterende 7% av Frank Walaunet.

Rehabilitering og nybygg i betong, tre og stål er blant firmaets spesialiteter. Også tyngre betongkonstruksjoner som kaier og støttemurer samt skoler, barnehager, forretningsbygg og landbrukseiendommer tilhører firmaets kjernevirksomhet.

Våre prosjekter

Her finner du våre prosjekter i tekst og bilder.